Voorskoolse kind

Ontwikkel die kleuter regtig sosiale vaardighede van kinders?

Ontwikkel die kleuter regtig sosiale vaardighede van kinders?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ons stuur kinders kleuterskool in die hoop dat hulle primêr sosiale vaardighede sal aanleer. En tog baie voorskoolse kinders kla, praat en tree selfs aggressief op. Daarom lyk dit asof die grootste deel van die dag in die geselskap van eweknieë die sosiale vaardighede eerder versleg. Maar miskien oordryf ouers dit en as kinders nie sosialiseer in die kleuterskool nie, sou hulle hulself nog slegter gedra?

Leer die kleuter sosiale vaardighede?

Navorsers aan die California State University het besluit om dit na te gaan (Loeb et al. 2007). Hulle het 'n grootskaalse studie onderneem, insluitend 14.162 kinders. navorsers die impak van die kwekery en kleuterskool op sosiale vaardighede, selfbeheersingsvaardighede en die aggressiwiteitsvlak beoordeel. Hulle het ook kinders se intellektuele ontwikkeling beoordeel - d.w.s. wiskundige en taalvaardighede.

Aanvanklik het navorsers vroeër en op kleiner skaal navorsing bespreek. Navorsing deur Heckman, 2000 en Shonkoff & Phillips, 2000 het getoon dat georganiseerde vorme van vroeë kinderonderwys het 'n positiewe impak op die ontwikkeling van kognitiewe vaardighede van kinders uit arm gesinne. Baie studies het getoon dat kinders uit die sosiale grens meer baat by die bywoning van kleuterskole as kinders uit "middelklas" -huise (Burchinal, Campbell, Bryant, Wasik, & Ramey, 1997; Campbell & Ramey, 1994; Magnuson, Ruhm, & Waldfogel, 2004).

Aan die ander kant het navorsers gefokus op die beoordeling van die ontwikkeling van sosiale vaardighede negatiewe impak van kleuterskole en kleuter. Kinders in die vroeë skool wat van die kleuterskool afgestudeer het, is vergelyk met die wat tuis gebly het. Studente wat afgestudeer van die kleuterskool het 'n verhoogde vlak van aggressiwiteit getoon, steurend tydens klasse, verminderde vermoë om emosies te beheer, impulsiewe gedrag (in vergelyking met kinders wat tuis grootgemaak is). (Belsky, 2002; Han, Waldfogel, & Brooks-Gunn, 2001).

Hierdie impak was nie soseer afhanklik van die ouderdom waarop die kind na die kleuterskool gegaan het nie (2,3 of 4 jaar), maar vanaf die tyd wat hy in die kleuterskool deurgebring het. Hoe meer ure per week, hoe meer maande per jaar - hoe slegter is die resultate (Colwell, Pettit, Meece, Bates, & Dodge, 2001, Bates, Marvinney, Kelly, Dodge, Bennett, & Pettit, 1994; Belsky, 2001; NICHD ECCRN, 2003).

Belsky het kinders van die middelklas ondersoek, selfs geïdentifiseer lineêre afhanklikheid - hoe meer tyd in die kleuter, hoe slegter is die gedrag. (Belsky, 2002).

Die bogenoemde span navorsers (Han, Waldfogel en Brooks-Gunn (2001)) het die data van die Amerikaanse National Longitudinal Survey of Youth (NLSY) geanaliseer. as moeders gedurende die eerste nege maande van die kind se lewe teruggekeer het en hulle onder toesig van derde partye gelaat het of dit aan die kwekery gegee het, het hierdie kinders op die ouderdom van 7 en 8 'n verhoogde vlak van aggressiewe en impulsiewe gedrag getoon.. In hierdie geval was daar 'n addisionele faktor - die moeder van direkte sorg ontneem, wat oorvleuel was met die invloed van die kleuterskool / kleuterskool.

In 'n reeks studies wat in die studie bespreek is een het die positiewe effek van die voorskoolse program op die ontwikkeling van emosionele intelligensie en sosiale vaardighede van kinders getoon. Dit was 'n program waarby kinders uit die armste gesinne in Chicago betrokke was. As deel van die program was kinders 15 uur per week in die sentrum onder toesig van opvoeders. Die program het egter addisionele, nie-standaardvorme van hulp ingesluit - byvoorbeeld huisbesoek en ouerskapaktiwiteite. As gevolg hiervan ouers se betrokkenheid by die proses was baie groot. (Clements, Reynolds, & Hickey 2004).

Loeb en die span se navorsingsprogram was die eerste grootskaalse program wat ingesluit is impak van baie veranderlikes. Die tipe kleuterskool / kwekery (privaat, publiek, aantal kinders per tutor, aantal, tipe, kwaliteit klasse onder die program), opvoeding, inkomste, ras van ouers, woonplek (dorp, stad, en selfs sake soos in 'n distrik etniese). Onder die faktore wat ondersoek is, is selfs ouerskapmetodes wat deur ouers gebruik is (bv. Lyfstraf) ingesluit. Die aantal ure wat in die kleuterskool / kleuterskool spandeer is - onder 15 uur per week, is ook ontleed.

Intellektuele ontwikkeling van 'n kleuter in die navorsing van Loeb et al.

Albei kinders wat tuis grootgemaak is en kleuterskole bywoon, is beoordeel op grond van wiskundige en taalvaardighede. Die studente kon letters en woorde herken, die lettergreep begin en eindig op 'n gehoor, rympies, woordeskat en die vermoë om woorde te verstaan. Die wiskundige toets het die kennis van getalle sowel as ruimtelike oriëntasie en die vermoë om probleme op te los ondersoek.

Dit het geblyk dat kinders wat tussen die ouderdomme van twee en drie jaar oud is, na die kleuterskool gestuur is, mits hulle na 'n hoë standaardinstansie gestuur is. Kinders wat voorheen 'n kleuterskool bygewoon het of later met die kleuterskool begin het, verskil in hierdie opsig nie van kinders wat tuis grootgemaak is nie. Kinders wat op 2-3-jarige ouderdom na gewone openbare kleuterskole gegaan het, was ook nie intellektueel meer ontwikkel nie.

Dit blyk dus dat die effek van die verhoogde vlak van intellektuele vermoëns is die resultaat van die feit dat u die gepaste stimulerende take op 'n spesifieke ontwikkelingsmoment tref.

As sodanig het die kleuterskool ook intellektuele ontwikkeling vir kinders uit huise onder die armoedegrens gehelp. Die rykdom aan opvoedkundige speelgoed, boeke en intellektueel ontwikkelende speletjies het die kognitiewe ontwikkeling van kinders gestimuleer.

Die invloed van kleuterskool op die sosiale ontwikkeling van kinders

In hierdie geval het dit geblyk kleuter- en kleuterskool vertraag die ontwikkeling van sosiale vaardighede by kinders, waardeur antisosiale gedrag (aggressiwiteit, egoïsme) verhoog word. Dit was nie belangrik of die instelling privaat of publiek was, of die kind uit 'n ryk of arm gesin kom nie. Daar was geen beduidende vlak van onderwys, ouderdom, ras van ouers nie. Slegs een veranderlike was belangrik - die aantal ure wat weekliks in die kleuterskool of kleuter spandeer word.

Kinders wat onder die eksklusiewe sorg van hul ouers bly, ontwikkel sosiaal beter as selfs 'n paar uur per week in die kleuter. A hoe meer tyd kinders in die kleuter spandeer, hoe meer antisosiale gedrag, minder motivering om te leer, selfbeheersing, empatie, ens. Die negatiewe impak op sosiale vaardighede was groter, hoe vroeër die kind na kleuterskool / kwekery gestuur is.

'In ons studie het ons die vraag gevra - hoeveel is te veel - in verhouding tot die aantal ure wat die kind in die kleuterskool spandeer. Ons data toon dat die antwoord afhang van watter area van kinderontwikkeling ons beoordeel. Ons het gevind dat die gemiddelde aantal ure wat u in die kleuter spandeer (15 uur / week) voordelig is in terme van die ontwikkeling van wiskundige en taalvaardighede. Aan die ander kant lyk dit asof die bywoning van die kleuter 'n negatiewe invloed het op sosiale ontwikkeling, insluitend motivering om te leer, emosionele selfbeheersing en 'n aantal ander interpersoonlike vaardighede. (Die assessering van die leerling deur die tutor in die laerskole van die laerskool is in ag geneem). (...) Daarbenewens hou die negatiewe impak van kleuterskool / kleuterskool verband met die aantal ure wat daar spandeer is (in vergelyking met kinders wat tuis grootgemaak is) en is dit sterker vir kinders wat voor die ouderdom van twee die kleuterskool begin bywoon het, en die sterkste vir kinders wat voor die kleuterskool gestuur is die ouderdom van een. ' (Loeb et al. 2007)

Baie soortgelyke resultate is verkry uit 'n vorige studie uit 2003 wat deur die American National Institute of Child Health and Human Development gedoen is. Die langtermyngevolge van die bywoning van die kleuterskool is daar bestudeer. En in hierdie geval was die gevolgtrekkings van die wetenskaplikes skokkend - hoe meer tyd kinders gedurende hul eerste 4.5 lewensjare by hul ma spandeer - hoe groter is gedragsprobleme. spesifiek: skree, tantrums, weiering om saam te werk, aggressiwiteit, wreedheid, vernietiging van speelgoed en ander voorwerpe, om in gevegte te kom.

Wat is die waarskynlike meganisme agter die probleme?

Natuurlik kan u 'n vraag vra - is dit slegs die resultaat van kleuterjare? Miskien gee besige ouers nie genoeg aandag aan die kind nie en is dit waar die moeilikheid vandaan kom? En tog wys wetenskaplike navorsing dat langtermynkontak met eweknieë die grootste deel van die probleem uitmaak.

Kan dit objektief gekontroleer word? een blikkie ondersoek die vlak van die sogenaamde streshormoon, of kortisol. Die vlak van hierdie hormoon hang af van die tyd van die dag - die laagste op die tyd dat u aan die slaap raak (Sapolsky 2004). Die ervaring van chroniese stres veroorsaak egter dat dit voortdurend verhoog word. Op kort termyn help verhoogde kortisolvlakke om 'n moeilike situasie te hanteer. Dit voeg energie by wat nodig is om van spanning te ontsnap of die bron daarvan te oorkom. Chroniese spanning en chronies verhoogde kortisolvlakke veroorsaak egter gesondheids- en ontwikkelingsprobleme - insluitend gedragsversteurings. (Sapolsky 2004).

Om kortisolvlakke te meet is redelik maklik, en daarom het baie navorsers se spanne besluit om stresvlakke by kinders wat tuis en in die kleuterskool grootgemaak word, te vergelyk. Daaropvolgende studies het dieselfde getoon. Kinders wat tuis bly, toon 'n gesonde kortisol siklus - soggens hoog, laag voordat hulle aan die slaap raak. By kinders wat kwekerye en kleuterskole besoek, verander die hormoonvlakpatroon - dit neem gedurende die dag toe (Geoffroy et al 2006).

Dit is nie 'n probleem nie skeiding van ouers. 'N Studie uit 200 het getoon dat kinders grootgemaak deur grootouers of individuele oppassers nie verhoogde, ongesonde kortisolvlakke het nie (Dettling et al 2000). Dit gaan ook nie oor byvoorbeeld verpligte volwassenheid in die kleuter op 'n sekere tydstip nie (Watamura et al 2002).

Megan Gunnar, 'n psigobioloog wat 20 jaar lank kortisol by kinders bestudeer, gee 'n opsomming van die resultate van hierdie studies: '' N Faktor wat geassosieer word met die kompleksiteit van 'n portuurgroep vir 'n lang tyd, moet stres by jong kinders veroorsaak. ' (ResearchWorks 2005).

Wat is verkeerd met 'n portuurgroep?

Vir baie opvoeders en ouers die resultate van die aangehaalde studies blyk in stryd met die logika of gesonde verstand te wees. Per slot van rekening, danksy kontak met ander mense, verwerf ons sosiale vaardighede. Dit is moeilik om beter leeromstandighede voor te stel as om 'n kind in staat te stel om kontak met maats te kry. Dit is inderdaad waar dat kontak met mense nodig is om sosiale vaardighede aan te leer. Die vraag is: by watter mense?

Om goed in 'n groep, gemeenskap, ons moet baie emosionele vaardighede aanleer - selfbeheersing, geduld, positiewe houding teenoor mense, empatie, deernis, opbouende konflikoplossing. 'N Groep eweknieë is nie genoeg daarvoor nie - veral as hulle twee of drie jaar oud is. Kinders van hierdie ouderdom kan nie self emosies bestuur nie. Hulle reageer op impulse. U hoef nie 'n sielkundige te wees om dit na te kom nie. Klein kinders verstaan ​​byvoorbeeld nie die konsep van tyd goed nie. 'N Honger kind wat vertel word dat hy binne 15 minute kos gaan kry, sink in wanhoop. Hulle ervaar dikwels veranderlike, intense emosies. Op die oomblik kan die laggende kleuter binnekort huil of kwaad word. Klein kinders kan nie hul emosies goed beheer nie, met die emosies van ander voel, en die subtiele karakter van savoir-lewendigheid of beleefdheid is vreemd vir hulle. (Gopnik et al. 1999).

Dit beteken dit kleuters kan mekaar waardevolle sosiale ervarings bied, maar hulle is nie 'n goeie vaardigheidsonderwyser nie. Kinders leer hoofsaaklik deur nagemaakte. Ja, hulle kan iemand se goeie gedrag kopieer, maar hulle kopieer ook die negatiewe. Boonop gee die geselskap van eweknieë nie die belangrikste leerinstrument nie - terugvoering en positiewe versterking.

'N Basiese, lopologiese voorbeeld. Wat gebeur as ma met 'n kind speel, byvoorbeeld met blokke? 'Asseblief 'n rooi baksteen,' sê hy en leer die kleuter hoe om kleure te herken en hoe beleefde frases te gebruik. Die kind gaan verby die blok. “Ag dankie!” Sê ma (positiewe versterking van die gewenste gedrag), en kleuter strale van vreugde. In 'n situasie met plesier met maats sal die nodige blok eenvoudig deur die sterker of vinniger opgetel word. En selfs as 'n kind speelgoed met die ander een deel, sal hulle liewer nie lof of die gewone 'dankie' hoor nie. As daar nie 'n positiewe moderering van gedrag deur 'n volwassene is nie, leer kinders wildernisregte, nie hoflikheid nie. Natuurlik is daar volwassenes in die kleuterskool en hulle is professionele persone wat opgelei is in die veld van pedagogiek. Daar is klasse wat op spesifieke sinne gefokus is, en gemaklike pret is net 'n element van die voorskoolse lewe. Selfs in die mees eksklusiewe kleuterskool is daar ten minste tien kinders in die sorg van een onderwyser. Dit is asof sy die dekade se ma is. Hy kan eenvoudig nie aan elke kind let nie. Dit is 'n heeltemal ander situasie as byvoorbeeld 'n groot gesin, waar ouer kinders, wat reeds meer ontwikkelde sosiale vaardighede het, modelle en rolmodelle word vir jonger kinders.

Voorskoolse volwassenheid

Die laaste stuk van die legkaart is 'n kwessie van volwassenheid voor die kleuter. Dit gaan nie net oor nie selfbedieningsake.

Weet jy hoe die eerste dag daar uitsien, die eerste weke in die kleuter? Baie kinders huil pateties en vra wanneer hul ma sal terugkom. Ander doen beter, maar vir die meeste driejariges is dit 'n traumatiese ervaring. Soos Dr. Szymon Grzelak in 'Dziki-vader' skryf: 'Ek behandel nie voorskools inisiasie as deel van die strategie van positiewe inisiatiewe nie. Dit is moeilik om die eerste dag in die kleuterskool as 'n positiewe inisiasie te beskou. (...) Dit is goed wanneer die grondslag van 'n kind se persoonlikheid gebou kan word in 'n kring van geliefdes, veilige mense met wie hy noue bande het, en wat sy sosiale basis vir baie jare sal vorm. Die instelling, wat 'n voltydse kleuterskool is, is vir sommige gesinne meer 'n lewensnoodsaaklikheid as iets wat optimaal is vir 'n kind. '(Bl. 43)

Skrywer van die artikel: Bogna Białecka, sielkundige, vrou, moeder van vier kinders, president van die Stigting vir Gesondheidsopvoeding en Psigoterapie. Skrywer van baie sielkundige boeke, hoofsaaklik oor opvoedkundige kwessies. Www.bognabielecka.pl

Bogenoemde artikel word met die toestemming van die outeur gepubliseer. Die grootste deel van hierdie artikel is op 10 November 2010 in Nasz Dziennik gepubliseer.

Voetnote:Bates, J. E., Marvinney, D., Kelly, T., Dodge, K. A., Bennett, D. S., & Pettit, G. S. (1994). Kindersorggeskiedenis en kleuteraanpassing. Ontwikkelingsielkunde, 30, 690-700.

Belsky, J. (2001). Ontwikkelingsrisiko's (steeds) wat verband hou met vroeë kindersorg. Journal of Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines, 42, 845-859.

Belsky, J. (2002). Hoeveelheid tel: Hoeveelheid kindersorg en sosiaal-emosionele ontwikkeling van kinders. Ontwikkelings- en gedrags pediatrie, 23, 167-170.

Burchinal, M. R., Campbell, F. A., Bryant, D. B., Wasik, B. H., Ramey, C. T. (1997). Vroeë intervensie en bemiddelende prosesse in kognitiewe optrede van kinders van Afro-Amerikaanse gesinne met 'n lae inkomste. Kinderontwikkeling, 68 (5), 935-954.

Campbell, F.A. & Ramey, C.T. (1994). Uitwerking van vroeë intervensie op intellektuele en akademiese prestasies: 'n Opvolgstudie van kinders uit lae-inkomste gesinne. Kinderontwikkeling 65, 684-698.

Clements, M., Reynolds, A., & Hickey, E. (2004). Voorspellers van skool- en sosiale bevoegdhede op terreinvlak in die sentrum vir kinderouers in Chicago. Vroeëkinderjare-ondersoek kwartaalliks, 19, 273-296.

Colwell, M. J., Pettit, G. S., Meece, D., Bates, J. E., Dodge, K. A. (2001). Kumulatiewe risiko en kontinuïteit in nie-ouerlike sorg vanaf kinderskoene tot vroeë adolessensie. Merrill-Palmer Quarterly, 47, 207-234.

Dettling, A. C., Parker, S. W., Lane, S. K., Sebanc, A., & Gunnar, M. R. (2000). Gehalte van versorging en temperament bepaal of die kortisolvlakke gedurende die dag by kinders in kindersorg sorg. Psychoneuroendocrinology, 25, 819-836.

Geoffroy M-C, Cote SM, ouer S, en Seguin JR. 2006. Bywoning van kindersorg, stres en geestesgesondheid. Canadian Journal of Psychiatry, 51: 607-615.

Gopnick A, Meltzoff AN, en Kuhl PK. 1999. Die wetenskaplike in die krip. New York: Morrow.

Grzelak Szymon (2009) Wilde vader. Hoe om die krag van inisiasie in die onderwys te gebruik. Op pad

Han, Wen-Jui, Jane Waldfogel en Jeanne Brooks-Gunn. 2001. "Die gevolge van indiensneming van vroeë moeders op latere kognitiewe en gedragsuitkomste." Journal of Marriage and Family 63, February, pp. 336-354.

Heckman, James (2000). 'Beleid om mensekapitaal te bevorder', Navorsing in ekonomie, 54 (1), 3-56

Loeb, Susanna, Margaret Bridges, Daphna Bassok, Bruce Fuller en Russell W. Rumbergerd. 'Hoeveel is te veel? Die invloed van voorskoolse sentrums fokus op sosiale en kognitiewe ontwikkeling van kinders. ”Review 26, 1 (February 2007): 52-66.

Magnuson, K. A., Ruhm, C. J., & Waldfogel, J. (2004). Verbeter voorskoolse voorbereiding en prestasie? National Bureau of Economic Research Working Paper 10452. Cambridge, MA: NBER.

Nasionale Instituut vir Kindergesondheid en Menslike Ontwikkeling (NICHD) navorsingsnetwerk vir vroeë kindersorg (ECCRN) & Duncan, G. (2003). Modellering van die gevolge van kindersorgkwaliteit op kognitiewe ontwikkeling van voorskoolse kinders. Kinderontwikkeling, 74, 1454-1475.

ResearchWorks. 2005. Hoe jong kinders stres hanteer: op soek na skakels tussen temperament en ervaring. Universiteit van Minnesota webwerf. (toegangsdatum 2.11.2010)

Sapolsky R. 2004. Waarom Zebras nie maagsere kry nie: 'n Opgedateerde handleiding vir stres, stresverwante siektes en hantering, derde uitgawe. New York: Henry Holt and Company.

Shonkoff, J. P. & Phillips, D. A., Eds. (2000). Van neurone tot buurte: die wetenskap van vroeë kinderontwikkeling. Washington, D.C .: National Academy Press.

Watamura, S. E., Sebanc, A. M., & Gunnar, M. R. (2002). Aandete by kindersorg: Effekte op kortisolvlakke in die speeksel. Ontwikkelingspsigobiologie, 40, 33-42.


Video: Ontwikkel jou kind se gawes (Mei 2022).


Kommentaar:

 1. Tau

  Ek is seker dit is die leuen.

 2. Avraham

  wonderlik, en die alternatief?

 3. Camelon

  Ek vra om verskoning wat ingegryp het ... Ek verstaan ​​daardie vraag. Ons kan ondersoek.

 4. Kareem

  Ja, regtig. Dit was en met my. Ons kan oor hierdie tema kommunikeer. Hier of in PM.

 5. Fenrikus

  Die goeie resultaat sal uitdraai

 6. Galvyn

  dit lyk vir my, julle is regte

 7. Bearcban

  Goeie besigheid!Skryf 'n boodskap